Uso in de Oosterschelde

uso_oosterschelde

Zullen Frank en Iris er in slagen om het zeldzame dier dat ze in de Oosterschelde ontdekt hebben, uit handen van een stroper te houden? Als het lukt, kan hij het dier niet aan een handelaar verkopen. Maar wie ís die handelaar in beschermde dieren eigenlijk?  En hoe breng je het dier terug naar de veilige Noordzee? Dat kan alleen door de stormvloedkering Neeltje Jans en dat is niet alleen streng verboden, maar ook levensgevaarlijk.

Een verhaal over moed en overmoed. En over de grote vriendschap van twee heel verschillende tieners.
Uso in Oosterschelde.
Uitg. Gottmer, Haarlem, 2006. 134 pp.
Omslagillustratie: Charlotte Dematons
isbn 90-257-4163 0.

Het boek is niet meer in de boekhandel te verkrijgen; bestellen bij de auteur: info@martinusdekam.nl